O firmie


Witamy na naszej stronie

Witamy na stronie internetowej firmy IMS GRIFFIN Sp. z o.o. Sp. k
Jesteśmy firmą oferującą w Polsce wyroby o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym pochodzące od światowych liderów w zakresie produkcji sprzętu wojskowego i policyjnego. Reprezentujemy w Polsce producentów z Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Oferowany asortyment jest bardzo różnorodny stąd oferta nasza skierowana jest do szerokiej grupy potencjalnych odbiorców.

O naszej Działalności

Posiadamy szeroką ofertę asortymentową skierowaną do wszystkich rodzajów wojsk i służb w kraju. Od wielu lat jesteśmy dostawcą asortymentu z zakresu amunicji, broni, materiałów wybuchowych oraz towarów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Oferujemy i dostarczamy produkty zagranicznych producentów dla krajowych odbiorców. Obok dostaw towarów oferujemy i realizujemy szkolenia prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę oraz zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zajmujemy się promowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań jak również posiadamy szereg programów służących do modernizacji sprzętu znajdującego się już na wyposażeniu. Naszą działalność prowadzimy w oparciu o koncesję MSWiA. Posiadamy wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, WSK oraz AQAP 2130:2009.

Nasza Wizja

Jesteśmy firmą ukierunkowaną na profesjonalną obsługę klienta. Doświadczenie i kompetencje pracowników służą nam za podstawę do realizacji zamierzonych celów oraz rozwiązywania występujących problemów w sposób wykraczający poza oczekiwania odbiorców. Podstawą naszej działalności jest zapewnienie właściwego poziomu komunikacji pomiędzy producentem, dostawcą sprzętu a odbiorcą, użytkownikiem sprzętu. Dobór naszych dostawców jest konsekwencją przyjętej polityki firmy, gdyż oferujemy wyłącznie produkty spełniające wysokie wymagania jakościowe.

 

Kodeks Etyki

 

Nasza Historia

Firma została powołana do istnienia 14 grudnia 1991 w Szczecinie. Nazwa IMS GRIFFIN pochodzi od angielsko-języcznej nazwy Gryfa – symbolu Ziemi Szczecińskiej, miejsca gdzie firma powstała. W niespełna rok od założenia, w październiku 1992, powstał w Gdyni pierwszy jej oddział. Potrzeby rynku spowodowały szybki rozwój firmy tak pod względem zakresu działalności jak i stanu osobowego. W przeciągu kilku lat zostały otwarte kolejne placówki usługowe firmy w Szczecinie (grudzień 1994), w Gdyni (grudzień 1996) i w Kołobrzegu (marzec 2000).

Nowym etapem rozwoju firmy było, równolegle do branży morskiej, rozpoczęcie działalności w zakresie zaopatrywania wojska, policji, sił specjalnych i straży granicznej w sprzęt specjalistyczny. Firma prowadzi działalność w oparciu o uzyskaną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W roku 2003 utworzono oddział firmy w Warszawie którego biuro zlokalizowane jest na VII piętrze nowoczesnego budynku biurowego „Focus”.

Nasze działania zawsze szły w kierunku zapewnienia jak najwyższej jakości oferowanych przez nas produktów i usług. Od wielu lat staramy się w pełni sprostać stawianym nam przez naszych klientów w tym zakresie wymaganiom. Podejmowane w tym celu wysiłki zaowocowały uzyskaniem przez nas w 2003 roku Międzynarodowego Certyfikatu Zapewnienia Jakości. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. poprzez wydanie Certyfikatu Systemu Jakości potwierdziło, że IMS Griffin Sp. z o.o. Sp. k. spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 i Kryteriów WSK w zakresie prowadzonej działalności.

Ostatnie lata to okres sukcesywnego rozwoju firmy. Wprowadziliśmy wiele nowych produktów i usług do naszej oferty czyniąc ją każdego roku bardziej atrakcyjną dla naszych klientów. Nasza aktualna oferta zawiera szeroką gamę wyrobów dostarczanych przez producentów zagranicznych których mamy przyjemność reprezentować w Polsce. Współpracujemy zarówno z dużymi grupami przemysłowymi, będącymi liderami na rynkach światowych jak i z małymi firmami oferującymi niszowe produkty często bardzo poszukiwane przez naszych wymagających klientów.

W roku 2009 dostosowaliśmy system jakości do nowej normy PN-EN ISO 9001:2009.

 

Dane spółki

IMS GRIFFIN Sp. z o.o. Sp. k., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

NIP: 852-000-06-54

Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000671573

Suma komandytowa: 10.018.000 PLN